Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Kierownik Stacjonarnych Studiów Prawniczych
 
Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.08, 2.4
Telefon 32 3591691, 32 359 1635
Wewnętrzny 1691, 1635
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury zgodnie z ogłoszeniem w zakładce dyżury

 

Bibliografia

 • Wisdom of crowds : po co prawnikom Wikipedia? / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Radca.pl. - 2017, nr 4, s. 19-32 2017

 • Using a provision's legislative history as an instrument for interpretation – several observations based on judgments of Polish administrative courts / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 9 (2017), s. 19-26 2017

 • Śladami prawodawcy faktycznego : materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa / Agnieszka Bielska-Brodziak. - Stan prawny na 20 lipca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Po co prawnikom materiały legislacyjne? / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Radca.pl. - 2017, nr 3, s. 21-34 2017

 • Is sex essential for personhood? : being "halfway between female and male" from the perspective of polish law / Agnieszka Bielska-Brodziak, Aneta Gawlik. // W: Legal personhood : animals, artificial intelligence and the unborn. - Cham : Springer International, 2017. - S. 141-158 2017

 • Dzieci bez płci : jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych. Cz. 2 / Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Prawo Med. - 2016, nr 3, s. 6-31 2016

 • Dzieci bez płci : jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych. Cz. 1 / Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Prawo Med. - 2016, nr 2, s. 5-28 2016

 • Dysonans interpretacyjny podatnika / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Prz. Podat. - 2016, nr 6, s. 9-14 2016

 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor ; [Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak, Iwona Bogucka]. - 5. wyd. [popr. i uzup.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Pietrzykowskiego, Agnieszki Bielskiej-Brodziak, Karoliny Gil i Marka Suski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • The Silesian Conference on Medicine an Law : the conference report, Katowice, Poland / Agnieszka Bielska-Brodziak, Wojciech Maczuch. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 8 (2016), s. 147-150 2016

 • Second Silesian Conference on Medicine and Law : the conference report, Katowice, Poland / Agnieszka Bielska-Brodziak, Wojciech Maczuch. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 8 (2016), s. 147-150 2016

 • Historia legislacyjna w interpretacji : kilka impresji na gruncie polskiej praktyki stosowania prawa / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - S. 152-170 2016

 • The Silesian Conference on Medicine an Law : the conference report, Katowice, Poland / Agnieszka Bielska-Brodziak, Wojciech Maczuch. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 7 (2015), s. 81-83 2015

 • Podmioty w dyskursie interpretacyjnym : motywacja, interes a wybór rezultatu / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 31-59 2015

 • O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości : wprowadzenie / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 7-14 2015

 • O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości / red. Agnieszka Bielska-Brodziak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • Argumenty interpretacyjne w kontekście wartości państwa prawa / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa. - Białystok : "Temida 2" Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 183-192 2015

 • O sposobach używania słowników / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Biul. Okr. Izby Radców Praw. Katow. - 2014, nr 4, s. 21-28 2014

 • Zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Prz. Podat. - 2013, nr 9, s. 9-14 2013

 • Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego : węzłowe problemy / red. nauk. Bogumił Brzeziński ; aut.: Hanna Filipczyk, Piotr Karwat, Marian Masternak, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Bronisława Jastrzębska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Bogumił Brzeziński, Olgierd Łunarski, Paweł Majka, Agnieszka Olesińska, Joanna Zawiejska-Rataj, Adam Bartosiewicz, Dagmara Dominik-Ogińska, Marek Kalinowski, Janusz Orłowski, Jowita Pustuł. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. 2013

 • The principle of dereification of animals as an argument in discourse / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Human rights, democracy, rule of law and contemporary social challenges in complex societes : XXVI World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy. - Belo Horizonte : Editora Forum, 2013. - S. 595-596 2013

 • Conforming intepretation : a case study of Polish Jurisprudence / Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 40-48 2012

 • Solidarność jako termin prawny i jego funkcjonowanie w praktyce orzeczniczej / Agnieszka Bielska-Brodziak, Iwona Bogucka. // W: Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - S. 186-235 2012

 • Materiały legislacyjne w dyskursie interpretacyjnym z perspektywy brytyjskiej, amerykańskiej, francuskiej, szwedzkiej i polskiej / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - S. 144-153 2012

 • Reprezentacja a koszty podatkowe : sposoby rozumienia terminu reprezentacja w orzecznictwie / Agnieszka Bielska-Brodziak, Bronisława Jastrzębska. // Prz. Orzecz. Podat. - 2011, nr 1, s. 7-13 2011

 • Problemy z Alojzym / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 9-28 2011

 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. Agnieszka Bielska-Brodziak ; [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak, Jacek Gęsiak, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska, Andrzej Wołowiec. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011

 • Glosa do wyroku WSA z dnia 22 lipca 2009 r., I SA/Po 492/09 / Agnieszka Bielska-Brodziak. // LEX (Online). - 2010 2010

 • Glosa do wyroku WSA z dnia 18 maja 2009 r., I SA/Gl 1151/08 / Agnieszka Bielska-Brodziak. // LEX (Online). - 2010 2010

 • O rodzajach argumentów interpretacyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Dyskrecjonalność w prawie : materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy 22-24 września 2008 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - S. 326-335 2010

 • Monografia Jarosława Wyrembaka "Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia" w perspektywie teoretycznoprawnej / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2010, nr 1, s. 78-90 2010

 • Jak odróżnić reprezentację od reklamy : w poszukiwaniu wskazówek / Agnieszka Bielska-Brodziak, Bronisława Jastrzębska. // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. - S. 5-22 2010

 • Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2009, z. 9, s. 18-32 2009

 • Autonomia prawa czy autonomia sędziego? / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. T. 3. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - S. 5-17 2009

 • Kilka uwag o wykładni prawa karnego / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor. // Stud. Praw. - 2009, z. 3, s. 109-144 2009

 • Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego / Agnieszka Bielska-Brodziak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2009. 2009

 • Wykładnia systemowa prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Kwart. Prawa Podat. - 2008, nr 1, s. 9-46 2008

 • Wykładnia celowościowa prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Kwart. Prawa Podat. - 2008, nr 2, s. 9-45 2008

 • Pułapka jednoznaczności / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 11-29 2008

 • Co każdy prawnik o słownikach wiedzieć powinien / Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Prz. Sąd. - 2008, z. 7/8, s. 79-95 2008

 • Opis semantyczny leksemów w słowniku ogólnym i jego doniosłość prawna / Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Jęz. Pol. (1919). - 2008, z. 1/2, s. 3-13 2008

 • Kłopoty z definicjami legalnymi / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: System prawny a porządek prawny. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - S. 159-174 2008

 • Kilka uwag o przyczynach rozbieżności interpretacyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 2008. - S. 5-19 2008

 • Słowniki a interpretacja tekstów prawnych / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2007, z. 5, s. 20-33 2007

 • O "specyfice" wykładni prawa podatkowego / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007. - S. 9-24 2007

 • Zarzut błędnej wykładni / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2006, z. 1, s. 69-80 2006

 • Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych : językowa granica wykładni / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Radca Prawny. - 2006, nr 2, s. 78-87 2006