Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Dominika Bek

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  3.18
Telefon  32 359 1301
Wewnętrzny  1301
Email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim: czwartek, 16.30-18.00

 

Bibliografia

 • Wpływ klauzuli sumienia i obrony przez kulturę na ocenę elementów struktury przestępstwa / Olga Sitarz, Dominika Bek, Jakub Hanc. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2017, nr 2, s. 60-79 2017

 • Wpływ ugody mediacyjnej na kształt reakcji prawnokarnej / Dominika Bek. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 81-125 2016

 • Uwagi do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Prokur. Prawo. - 2016, nr 4, s. 144-158 2016

 • Podstawowe informacje o mediacji w sprawach karnych : podstawy prawne / Dominika Bek. // W: Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 39-51 2015

 • Organizacyjne podstawy funkcjonowania ośrodka mediacji / Dominika Bek, Grzegorz Frączek. // W: Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 177-189 2015

 • The mediation settlement as a directive of the level of sanction / Dominika Bek. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 73-114 2015

 • Mediacja w sprawach karnych : krok po kroku / Olga Sitarz, Dominika Bek. // W: Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 79-175 2015

 • Przestępstwa motywowane kulturowo : kierunki możliwych ocen prawnokarnych / Dominika Bek. // Chorzowskie Stud. Polit. - T. 10 (2015), s. 119-132 2015

 • Artykuł 59a k.k. jako narzędzie kulturowego uwrażliwienia prawa karnego? / Dominika Bek. // W: Przyszłość polskiego prawa karnego : alternatywne reakcje na przestępstwo. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2015. - S. 188-202 2015

 • Mediacja z udziałem małoletniego / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Arch. Kryminol. - T. 36 (2014), s. 363-388 2014

 • Glosa do uchwały z 20.6.2012 r. : I KZP 9/12 / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Państ. Prawo. - 2014, z. 9, s. 133-139 2014

 • Znaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego / Dominika Bek. // Stud. Prawnicze (Krak.). - Nr 1 (2014), s. 109-121 2014

 • Teza uchwały z 20.6.2012 r., I KZP 9/12 (pojednanie rodzica z dzieckiem, czyli sprawcy przestępstwa z małoletnim pokrzywdzonym) : glosa Olgi Sitarz i Dominiki Bek / Olga Sitarz, Dominika Bek. // Państ. Prawo. - 2014, z. 9, s. 133-139 2014

 • Obrona przez kulturę w kontekście obyczajowości polskich Romów / Dominika Bek. // W: Interdyscyplinarne ujęcie prawa : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo i..." Zasadność interdyscyplinarnego ujęcia prawa, Warszawa, 2-3 grudnia 2011 r. - Warszawa : Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Uniwersytet Warszawski, 2013. - S. 120-140 2013

 • Konstrukcja katalogu czynników kształtujących ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu a granice kryminalizacji / Dominika Bek. // W: Granice kryminalizacji i penalizacji. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2013. - S. 118-129 2013