Zmiana rozmiaru tekstu:

mgr Maciej Tarasek

Katedra Prawa Konstytucyjnego

 

Stanowisko          
asystent
Pokój 2.35
Telefon 32 3592018
Wewnętrzny 2018
Email  
Dyżury  środa, 18.30-19.30

 

Bibliografia

  • Idea solidaryzmu w projektach konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 r. / Maciej Tarasek. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. - Warszawa : Wydawnictwa Sejmowe, 2015. - S. 255-271 2015

  • Trybunał Konstytucyjny a kontrola zaniechań legislacyjnych / Maciej Tarasek. // Prz. Prawa Konst. - 2014, nr 1, s. 259-279 2014

  • Odpowiedzialność za bezprawie legislacyjne jako instrument ochrony praw człowieka : uwagi prawnoporównawcze / Maciej Tarasek. // W: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 2. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2014. - S. 727-736 2014

  • Rzecznik Praw Podatnika - czy rozwiąże problemy polskiego podatnika? / Maciej Tarasek. // Białost. Stud. Prawnicze. - Z. 13 (2013), s. 175-186 2013

  • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011